pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


lsmastories.pep.zone

Umakoti ngowethu......

08.11.2014 12:05 EST
Sisemshadweni.  Umfundisi akasaqedi ukulanda. Engathi uthi:  “Ngaze ngalithola ithuba lokushadisa umshado omkhulu”. Iningi lethu selibhorekile.  Kuyabanda nokubanda lapha endlini yesonto.  Kushada usisi esisebenza naye. Angazi bantu lapha ngaphandle kukamakoti. Ngiqunge isibindi ngasuka eThekwini ngeza lapha eSoweto emshadweni. Bengingeke ngiphuthelwe umshado womngane wami. Kuloko kubhoreka ikhala lami libanjwe iperfume kalosisi ohleli eduze kwami.  Ayimemezi. Ithi kancane idlule. Naku phela incintisana neningi la. Kusuka kwadulayo kuya kwacoshwe Shoprite. Ngimntshontshe ngehlo. Muhle. U glamour. Cishe ungishiya ngo 5 years.  Ngimbeka la ko 35. Iso lami lihlale esketini. Hhayi ngobani. Singenhla kwedolo. Usisi ushaye i heel ne pantihose yomhlaba. Imilenze yakhe emide ishaye u four. Yisilenda esilingene kamnandi. Asidlanga ngokonda. Kufike lowomuzwa wokuhalela ukuhambisa isandla kuleyo milenze. Uyaqhubeka umfundisi. Angisamuzwa. Intokazi yona izidlalela nge iPhone yayo. Kukhona exoxa naye ngo whatsapp. Ngikhiphe iphone yami nami. Ngibhale inumber yami bese ngithi: Knock. Knock. Whatsapp? Ngimkhombise. Kuthi faca esihlathini emoyizela. Ayithathe. Ayifake efonini. Ingene i message: “Hi!” Ngithathe isithombe se hi heel yakhe enganakile. Ngibhale ukuthi “I like.” Aphendule: “U like so?” Ngibhale: “It depends.” Ngizama ukungamthusi. “On what?” “On whether kukhona ofuna ukukwenza ngalamakhaza.” Sibindi uyabulala, sibindi uyaphilisa. “Uma nje ungawenza anyamalale.” “Kulula loko. Anganyamalala the usual boring way or deliciously. Ukhethani?” “Boring is normal. I don’t do normal. Try delicious?” Siphazanyiswe ukuqala kwengoma. Umfundisi useqedile. Ekugcineni. U three hours wonke uphelile. I programme isemuva manje. Kumenyezelwe ukuthi abashadayo basaya ezithombeni, abanye abaye kwi reception. Kuphunywe.  Amakhaza ahlabise okwenaliti.  Izulu limnyama.  Lingayehlisa noma nini. Sibonane ngaphandle. Athi imoto yakhe ithwele umakoti. Acele ukuhamba nami. Kusale kancane ukuthi ngigidagide ndawonye ukujabula. Singene masinyane emotweni. Ngiyidumise ngi onise i heater.  Sazane.  U Palesa Tau igama lakhe, uzalo lwase Soweto kodwa usehlala eBryanston.  Nami ngimazise ngoThemba Khumalo oyimi, waseThekwini. Ziningi izimoto lapha kanti eyethu ivaleleke emuva.  Kuthathe isikhathi ukuthi siphume.  U Palesa uyazi lapho siya khona, ngakho singajahi ukuhamisana nezinye izimoto. Sidlule eMacdonalds e South Gate sithenge i coffee nama burger.  Indlala namakhaza kusibulele.  Sidle ngendlela siye emshadweni. Umshado use park.  Kuqashwe enhle futhi enkulu i marquee. Sifike izimoto seziningi, sipake buqamama. Livele liyiwuhlule ngalowomzuzu imvula. Iningi labantu ligijimele etendeni.  Abanye bangene ezimotweni. Liyishaye kube mnyama impela. Kubonakale ukuthi kuzothatha isikhathi. Siyazixoxela nje okungatheni.  U Palesa ubuye abe busy ne phone. Athole imessage.  Ahleke ayiphendule.  Ibuye impendulo ahleke kakhulu ayiphendule.  Amehlo ami  aphansi phezulu kuye.  Amadimples, yicleavage, yimilenze. Ngimbuka kahle njengoba elibele yiphone. Akhumule izicathulo zakhe ekhala ngokuthi selimbulele i heel.  Alalise isihlalo sakhe, abeke izinyawo zakhe ku dashboard.  Sehle isiketi sisikaze ukuveza iphenti. “Kubuhlunguphi.”  Ngibamba unyawo ngithi ukuli massager.  Ngilubamba ngesikhulu isibindi lesi, kanti ngiyagubhazela wuvalo. Phela pheze kancane nje sekonakele. “Kubuhlungu la.” Ethi ukuvuka kancane.  Sicishe sithintane ngezihlathi. Ngivele ngiminze nje kwiperfume yakhe.  Alale futhi. Ngiqhubeke nonyawo.  Akujabulele loko.  Ngiluphakamise unyawo. Ithanga liphakame manje.  Qheke amathanga esewavula loku okuqeda konke ukungabaza. Ngo right ngiqhubeke nonyawo. Ngo left ngiphulule umlenze. Athi ukububula kancane.Ngimbheke.  Ngimthole ecimezile. Ngidlule edolweni. Ngehle ngethanga. Awavule kakhulu amathanga. Ngiluyeke unyawo.  Ngifake ingalo yami phansi kwentamo yakhe, sakumvusa. Angihlangabeze. Izindebe zakhe ezithambile, zihlangane nezami. Siqabulane.  Lesi esinye isandla sami sesiphakathi kwamathanga.  Okuyingquza loku sekuyamfimfa nje amafutha okuqhanyelwa. Azwakala ephentini. Ulimi lwami lugijime emazinyweni akhe. Amathe akhe a sweet, naku phela besihlafuna i dentyne.  Ulimi lwami lufike kolwakhe.  Wubumnandi obuzulisayo. Ngifake umunwe wami phansi kwephenti. Ngimthinte softly. Ngivule izindebe ze punani yakhe. Umanzi. Ushelela kamnandi. Ngiwufake kakhudlwana. Ngikhuphukele kwi clit. Ngiyivule ngomunwe omanzi. Imanzi nayo kamnandi. Ngifende. Ngiyicindezele ngenkathi umunwe ungena uphuma enkomeni. Lapho asiyekene emlonyeni. Siyaphuzana. Sekuwuye manje ophethe i kissing department. Ngimuzwe ema. Avale amathanga ngqi. Isandla sami singathi nyaka. Umunwe phakathi. Adubule unkabi. Kube nokuqhaqhazela okuncane. Alale athule acimeze. Kuthi dedelele emathangeni. Ngisikhiphe isandla sami. Ngiqhanyelwe okunjani lapho! Ikhingqi lami selifuna ukuyozizwela, lizifukuzele lona. Linyelele. Lizishutheke phakathi ngenkathi uPalesa elibamba bamba ngesibumbu sakhe. Ngiphazanyiswe ukukhala kwama hooter. Kufika umakoti nomkhwenyana. Ngizesule ngesokisi ngigqoke masinyane. Selithe ukudamba izulu. Ngiphume ngiye ebhuthini ngidonse ithawula ngibuye nalo. UPalesa alikhumule lonke iphenti eselimanzi. Aligoqe kahle anginike lona athi: “I deposit le. Asiye kobuka umshado.”


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.