pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ateik.pep.zone

Vyru zodynas :)

{vyrø þodynas}


Að alkanas= Að alkanas.

Að noriu miego = Að noriu miego.

Að pavargau = Að pavargau.

Nenori nueiti á kinà? = O po to að ketinu pasimylëti.

Galiu að tave pakviesti... = O po to að ketinu pasimylëti.

Galima tau paskambinti? = O po to að ketinu pasimylëti.

Galima pakviesti jus ðokiui? = O po to að ketinu pasimylëti.

Grazhi bliuzelë! = Jei dera su tuo sijonu, kodël tu dar ieðkai problemø?

Kas atsitiko? = Kokia \´psichologinë trauma\´ neduoda tau ramybës dabar?

Kas atsitiko? = Manau, ðá vakarà sekso nera ko tikëtis?

Að nuobodþiauju = Tu nenori pasimylëti?

Að tave myliu = Pasimylim tiesiog dabar.

Að irgi tave myliu = OK, að tai pasakiau, a dabar mylimës!

Nemanau, kad ðitas sijonas tiks prie tos bliuskutës = Kalbu lyg \´zhydras\´.

Taip, man patinka tavo ðukuosena = Senoji man patiko labiau.

Taip, man patinka tavo ðukuosena = 50 litø, a atrodo beveik kaip senoji.

Tekek uþ manes = Að noriu, kad tu neturëtum galimybës mylëtis su kitais vaikinais.

(Parduotuveje) Anos man labiau patiko = Rinkis bet kuria ið tø idiotiðkø sukneliø ir greièiau namo.

Noriu pasikalbëti = Að noriu sukrësti tave savo minèiø gilumu ir gal bût tada tu sutiksi pasimylëti.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.