pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dragon-ball-z.pep.zone

Sajanu lygiai

1.Normalus- ðis lygis yra normali sajanu busena, jam palaikyti nereikia jokiu pastangu. Ðioje busenoje sajanai turi uodegas, juodus plaukus ir juodas akis. Kovine galia siekia nuo 5 iki 100 000. Sajanu plaukai auga iki tam tikro ilgio ir daugiau neauga, ju uodegos nutraukus atauga, jei uodegos nebuvo kaipnors gydomos. Visi sajanai kurie buna arti mirties per kova, po kovos smarkiai padidina savo kovine galia.

2.Oozaru (gorila)- ði levela gali pasiekti betkuris sajanas, turintis uodega ir matantis menulio pilnati. Kai sajano akys gauna atitinkama menulio atspindetu spinduliu kieki, jo uodega reaguoja ir sajanas pradeda transformuotis, jo kunas uþauga iki 50 kartu, visas pasidengia kailiu ir atsiranda snukis. Ðioje stadijoje uþauges sajanas valdo save visiðkai, taciau nesubrendes sajanas yra valdomas þemiausios mastymo formos- instinktu. Buti ðioje formoje sajanui yra labai naudinga, nes ði forma ne prideda jega, bet ja padaugina nuo 10 iki 20 kartu. Buti ðioje formoje sajanas gali tol, kol yra pilnatis ir turi uodega. Buti ðioje formoje kainuoja daug energijos, todel atvirtes i normalia forma sajanas netenka samones ir uþmiega, nebent jis atvirto ne savaiminiu budu.

3.Super sajanas (sajadþinas) pirmo levelo (ssj1)- ðia stadija gali pasiekti kiekvienas sajanas, kurio kovine galia siekia 100 000 ir sajanas turi tureti tyra ðirdi (ar tyro blogio ar tyro gerio nera jokio skirtumo). Sajanas pasiekia ðia stadija kai jis labai supyksta ir nebegali saves daugiau valdyti (Gokas pasieke ðia busena, kai friezeris susprogdino krilino kuna). Pavirtus i ssj1 sajano plaukai pasidaro geltoni, nedaug pakile i virðu, akys pasidaro þalios ir sajana supa auksine aura. Raumenu mase padideja nedaug, smarkiai iðauga kovine galia( nuo 3 iki 10 milijonu) ir greitis, bet buti ðioje busenoje kainuoja milþiniðkus energijos kiekius, nuo iðsekimo gali net numirti, nebet sajanas butu specialiai treniruotas. Pirmas ði lygi pasieke Gokas, poto vegeta, tada visi kiti like sajanai.

4.Ultra sajanas- ði stadija yra vidurys tarp ssj1 ir ssj2. Sajanas pasiverte i ðia stadija milþiniðkai uþaugina savo kovine galia(nuo 40 iki 50 milijonu), jis pasidaro stipresnis net uþ ssj3, smarkiai padideja raumenu mase, delto skausmingai nukencia greitis, ultra sajanas yra toks letas, kad net normalioje busenoje budamas jis yra greitesnis nei ultra busenoje. Pasivertus i ðia stadija sajanui plaukai labai pasikelia i virðu, tampa beveik balti, kaip minejau, jam smarkiai padideja raumenu mase, ji supa auksine aura su elektros iðkrovom. Vinintelis kuris kovojo ðioje stadijoje yra future Trunks, bet ðia stadija yra pasieke ir Vegeta ir Gokas.

5.Legendinis super sajanas- ði stadija yra viena ið paslaptingiausiu, sajanu mitai sako, kad karta i 1000 metu gimsta kovotojas, kuriam negales prilygti joks kitas kovotojas. Paskutinis toks kovotojas yra Brolly, jis yra vienintelis pasiekes lss lygi(daugkas galvoja, kad lss nera lygis). Brolly budavo nenugalimas tol kol kaudavosi vienas prieð viena(nes ji saugojo kaip ir savotiðka magija), bet vostik i kova stodavo daugiau kovotoju- magja dingdavo ir likdavo tik skaiciai, o Brolly skaiciai nera labai ispudingi(nuo 7 iki 10 milijonu kovine galia). Tikslesnis ðio levelo apibreþimas yra ultra sajanas + greitis. Lss skiriasi tuo, kad pasivertus sajano plaukai tampa þali ir pakile i virðu, smarkiai padideja raumenu mase, bet nenunkrenta greitis, akiu leliukes dingsta, akys lieka visiðkai baltos, kovotoja supa þalia aura su didelem elektros iðvarþom. Buti ðioje stadijoje nereikia daug pastangu, nes kovotojo, kuris gali pasiekti ði lygi, kunas yra prisitaikes prie tokiu salygu.

6.Super sajanas (sajadþinas) antro levelo (ssj2)- ði stadija yra tolesne ssj1 levelo evoliucija. Jos metu raumenu mases ir greicio santykis yra optimaliausias, beto smarkiai iðauga vidine energija. Kovotojo galia siekia nuo 10 milijonu iki 30 milijonu. Pasivertus i ssj2 kovotojo plaukai pasidaro visiðkai balti ir staciai stovi i virðu, aura pasidaro baltai auksine su labai didelem elektros iðkrovom. Aura yra spinduliuojama tai intensyviai, kad papratas þmogus negali prieiti arciau nei 50 metru prie kovotojo. Ðia stadija gali pasiekti tik tas kuris jau pasiekes ssj1 levela, taipat butina visiðkai atsisakyti samones blokados, kuri kontroliuoja sajano energijos valdyma, vienas ið budu pasiekti ðia busena yra nekontroliuojamo pykcio protrukis.buti ðioje satdijoje yra nelabai nelabai sunku, bet ja pasiekti kiekviena karta kainuoja neþmoniðkus energijos kiekius. Gohanas buvo pirmasis pasiekes ðia stadija, toliau buvo Vegeta ir Gokas.

7.Super sajanas (sajadþinas) trecio levelo (ssj3)- ði satdija yra mano megstamiausia. Jos metu kovotojas atlieka labai dideli pasikeitima: plaukai atrodo kaip pas ssj2, tik uþauga iki keliu, dingsta antakiu plaukai, bet iðroka antakiu kaulai, delto kovotojas atrodo supykes, taipat padideja raumenu mase, bet delto nenukrenta greitis, aura spinduliuojama dar intensyviau nei ssj2, del auros spinduliu gali net sajanu ðarvai suluþti. Kovine galai taip samrkiai iðauga, kad net paþiureti yra i ka nuo 30 iki 100 milijonu ir tai tik paioje pradþioje, ðitas levelas neturi kovines galios ribu, bet del savo neribotos galios jis turi ir trukumu- energija yra deginama taipgreitai, kad likti ðioje busenoje galma tik 5 minutes, poto prasideda iðsekimas ir krenta visi duomenys, nuo iðsekimo galima net numirti. Yra tik du asmenys pasieke ðia busena: Gokas ir Gotenks

8.Golden Ozaru- ðis levelas yra vienas ið naudingiausiu sajano levelu, jo metu sajano energija yra dauginama nuo 100 iki 500 kartu, taipat sajans gali naudoti visas savo technikas ir iðlaiko balivu prota. Kaip ir paprastam oozaru, norint pasiekti ði levela reikalinga pilnatis ir uodega, tik verciantis sajanas dar turi pavirsti i ssj, kitaip tariant ðis levelas yra oozaru pasivertes i ssj. Buti ðioje satdijoje yra labai lengva, net pasivertimas nekainuoja energijos, tik atvirtus i normalia busena labai daþnai gresia iðsekimas. Ðia stadia yra pasieke Vegeta ir Gokas

9.Super sajanas (sajadþinas) ketvirto levelo (ssj4)- ði stadija yra paskutine oficiali sajanu satdija (dar yra suglvota ssj5). Jos metu sajanui pailgeja juodi plaukai, po akim atsiranda raudoni ratilai, oda pasidaro tamsiai raudona, uþauga uodega, visi turimi raumenys isitempia, uþauga raudonas kailis visur iðskrus krutines sriti, norint pasiekti ðiastadija reikia, kad kovotojo galia siektu 20 milijonu ir protinis lygis butu 1000(kad suvaldytu energija). Pasivertus i ssj4 kovine galia iðauga iki dangaus nuo 200 milijonu iki neriboto sakiciaus, beto vidine energija pasidaro neribota, vienintelis budas nugaleti ssj4 tai nukirsti jam uodega arba mirtinai suþeisti. Tik Vegeta ir Gokas yra pasieke ði levela

10.Majin(madþin)- ðitas levelas yra vienas ið geriausiu, nors ir nera oficialus sajanu levelas. Ji gali pasiekti betkas, kurio kuna uþvalde Babidi. Jo metu kvotoja galia padauginama ish 150 ir kunas sustiprinamas taip, kad jo praktiðkai neina nuþudyti, net nusukus spranda, beto smarkiai padideja raumenu mase, greitis, aura pasidaro kaip pas ssj3, laukai kaip pas ssj2, ant kaktos atsiranda raide M. Ið sajanu tik vegeta pasieke ði levela.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.