pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


gelezinis.pep.zone

"Intel Cedar Mill" procesoriai kais nedaug

Laikas nuo laiko ið neávardijamø ðaltiniø Taivanio bendrovëse vis nuteka ðiek tiek informacijos apie artimiausius "Intel" planus. Ðtai dar ðis tas - teigiama, jog bûsimasis vieno branduolio "Intel" procesorius "Cedar Mill" darbui vartos tik 65 W elektros energijos.

Tai, be abejo, reiðkia ir gerokai maþesná jo kaitimà. Jei ðis teiginys pasitvirtins, gal "Intel" pavyks galø gale atsikratyti ið AMD perimto "keptuviø" vardo. Bendrovë jau anksèiau yra praneðusi, jog ketina þenkliai maþinti bûsimø procesoriø energijos suvartojimà, tad gali bûti, jog "Cedar Mill" kodiniu vardu þinomas procesorius bus vienas pirmøjø maþiau kaistanèiø gaminiø. Palyginimui - "Prescott" branduolio "Pentium IV" procesoriai suvartoja 115 W, t. y. beveik dvigubai daugiau.

"Cedar Mill" vieno branduolio procesorius, pagamintas naudojant 65nm technologijà, turëtø pasirodyti prekyboje kitø metø pradþioje ir pakeisti "Prescott".


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.