pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Izivakashi

Zase zithelekile izivakashi zami ngingalindele.Umzala uThoko atheleke namantombazane amabili ku 2 room wami. .Awathule nami angethule.Iyaqalana angiwazi.UThandi noHlengi.Abike ukujaha umzala athi uzobuya.Azifunele ukudla ngibakhombe efrijini namabhodwe.Bapheke kudliwe athi uyabuya acele uHlengi amphelekezele.Athi kuThandi uzobuya mashinya.
Sisheshe sijwayelane noThandi.Sixoxe okuningi ngize ngiqale ngimeshele.Angichithekalula."Angithandi ukuba sothandweni ngoba luyahlukumezana."Ngimncenge"Angeke ngize ngikuhlukumeze"Angiphendule."Mina ngiyazifebela.manje uzokhubeka."
Ngilizwe leli lesifebe lingimangaze ngingabe ngisazi ukuthi kumele ngithini.Ngiba sathe ngiyalibeka igama angichithe ngokuthi angeke ngilunge.Akusho lokhu kuze kuyohlwa silokhu seshelana.Useyabalisa ngoThoko noHlengi.Sekufike isikhathi sokuyolala.Ngimqhelele ageze ngimkhombe embhedeni.Uwodwa umbhede lapha endlini.Akana'choice'kumele alale kuwo.Usegqoke inighty emfusha.Kufishanyana okunguThandi,amathanga akhe abushelelezi nahehay avele kamnandi.Ayangiqhanyelisa bo.Umthondo wami usuqumbile.Indaba engingazi ukuthi ngizayithini lena.Ulaliswa kanjani umthondo uma usuvukwe amadlingozi.Ngiyawabona lamathanga angiqhanyelisayo kowa asivumelene noThandi.
Angabi nankinga yokungena embhedeni.Nami ngimlandele mashinya nginele ngingangena embhedeni angifulathele."Impela uThoko noHlengi bangidayisile",ebalisa uThandi.Ngimncenge ngibe ngimeshela.Ngifake izandla zami zimzungeze.
Ngimpotoze amabele ngidlalise izingono.Athule isikhathi esidana.Ngithi ngiyamphuthaza ngezansi athi 'wenzani?''Ngimncenge ."Awu Thandi sengingaze ngife bo ukhona?"Avele ahleke uhleko olunokubhuqa."Hee ukuthi ngithe kuwe ngiyafeba akusho ukuthi kumele ungithathe lula."Ngicabange ukuthi mhlawumbe ufuna imali.Kodwa njengoba sengiqhanyelwe kangaka sengingakhokha noma malini"Malini oyifunayo?"Avele aphebeze izandla zami ngokucasuka."Yingoba uzwe ngithi ngiyafeba.Angisiye umahosha.Angidayisi ngomzimba."
Lingime emphinjeni lelogama."Ngiyaxolisa."Sengidliwa amahloni."Ok,susa izandla zakho kimina.Ukuba nginendawo yokulala ngabe ngiziyele khona"Vele ngisuse izandla zami.
Manje inkinga yami njengoba engifulathele uThandi uthe ne kimina.Lapho umthondo wami ulokhu umqhubulusha.Manje sengiwukhiphe nangaphandle uwuzwa kahle.Kwale kimina ngimbambe ama'hips'isandla ngisikopelise amathanga.Ngifice ewahlanganise thaqa.Nokho ngisifake isandla senyuke sifike sibhajwe uma sengithi ngisifaka esibunjini."Wenzani?"asho enxapha.Ngibone ukuthi uzokuthi ngiyamdlwengula lomuntu."Ngiyakuthanda Thandi."Kube sengathi lelo limnika ukwehlisa ulaka.Ngiyabona manje sekuphele ama'hour'amaningi ngincengana noThandi umthondo ume mpo."Asivumelene nje mina nawe?"ephendula."Ok,ngicela uvume please sithandane."ngizincengela."Awuzukukhala uma sengikufebela?"Impendulo ngibe nayo ngokushesha."Cha cha cha ngeke ngize ngibe nayo nakancane."
Athi''ok ngoba kade ulokhu ungibelesele ngizokunika lento oyifunayo kodwa ungakhali."Asho aphakamise umlenze ahlehle ngezinqe umthondo wami uvele uziyele uthi bushe egolo.Kube ubufequfequ sifendana ngimudla ngemuva.Limnandi igolo uma usuliqhanyelelwe kakhulu.Lisuke lifune ukushesha likuchamise.Ngiwufaka ngizwe ukuthi ngingahle ngilithundele igolo kungakabiphi.Awu phela sekungaba ihlazo kuThandi ukuwa komthondo.Angahamba ekhuluma ngami kuwo onke amantombazane ethi angikwazi ukubhebha.Ngingaphinde ngithole engizombhebha.
Ngithi ngiwufaka ngibe ngithe ngci umthambo ongaphansi ogijima isidoda osuka emasendeni.
Ngisuke lapho ngizicabangele umdlalo we Chiefs ne Pirates ngisuse i'concetration'yami kulembhebho.Nebala umthondo ngiwuzwe wehlelwa ilukuluku lokuchama.Ngiqhubeke lapho ngibhebhe.Ngimuzwe lapho noThandi efenda eqinisa engifulathele.Esinye isandla sami ngisikopelise ngale kwamahips siye sibambe isibumbu.Ngifake umunwe emseleni wezindebe zegolo.Ngihlikihle umsunu ngomunwe umthondo ube ungena uphuma ngemuva egolo."Aaaaaaah yes...oh yes."Ngimuzwe ehefuzelela phezulu uThandi.Nami ngibone ukuthi ngimbhebha kahle uThandi lo.
Ngikwenze lokhu isikhathi ngisamngene ngecele.Useyananela manje uThandi."Oooh...oooh...oooh yes!"Ngizwe sengathi kukhona lapho ngingafinyeleli khona njengoba ngilele ngecele.Ngiwumboncule.Ngimsukumise.Ngimfulathelise agobe ngimbambise umbhede.Ngiwufake futhi umthondo.Ngimbambe amahips ngifende.Ahlehle ngezinqe naye ngibhalanse nami ngifende ngiqinise."Oooh...oooh...oooh!Ngimuthi paklu ezinqeni ngempama kube sengathi ngiyambanga."Oooh...yes uyangidla kamnandi ani...that is it...mmmh!"Nami ngifende impela, "Awu kumnandi,..kodwa ubuwenqabelani nengquza into emnandi kangaka?"ngibuza sengimkotele kuhle okwenja ikotele u'dustbin'(isaqhubeka)
Phela uThandi lo mfishane kunami.Manje uma ngimbhebha ngikotele kuye njengenja ikotele u'dustbin' vele abe mfushane.Ngibone ukuthi ayikho lento.Ngimbambe ngqi kuma'hips' mina ngime ngiqonde.Vele aphakame alenge ngezinyawo emoyeni.Mina ngime ngiqonde .


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.