pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Interracial

Ungaphika ukuthi umlungu.Upakishile mani.Amathanga mangaka nezinqe zikhona.Konke ku'tight'akuyizo izinqe ezithirizayo namathanga adikizelayo.Uma umlandela ngemuva ingathi ulandela u'darkie'.

UVicky Smith intokazi eko 30 something.Ngisebenza nayo kwi'department of education' yona ingaphakathi ema office mina ngiwu'driver'ngina 34 iminyaka.Noma ngingamjwayele kakhulu lomlungu siyazana.Ungibiza ngo Good luka ehlulwa igama lami engalethiwa ubaba uGudluka.

Namuhla izulu liguqubele.Angazi lomlungu ubengalibonanga yini.Uvele wagqoka itop ne skirt nesigqebhe esimnyama.Amathanga amhlophe ahleli obala.Vele abe mhlophe kakhulu abe sexy.Pho upakishile yini lomlungu.Ngingene e'office' lakhe ehleli esihlalweni ebhale u 4."Good morning Good looker."Ngiphendule,"NginguGudluka ayi good looker.Do I look good?"Amoyizele,"Oh that Zulu name gud oh of course you look good."Amoyizele futhi."Oh sawubona Vicky and you look pretty."Ngibone nokuthi ukumncoma kwami kuyamjabulisa.''Oh thank you.I also speak a little bit of Zulu."Aze atshikizise ikhanda elokhu engimoyizelela kamnandi lomlungu."Uqinisile?"Avele ahleke kakhulu nami ngizithole sengihleka.

Usuku lonke ngilokhu ngicabangana nalomlungu.Izinwele zakhe ezi gold i'figure yakhe ethe gamfu nemilenze yakhe emide emhlophe engenamicondo namathanga amakhulu a'firm'angayikizeli.Ngilokhu ngiwacabange njalo lamathanga.Ngizwe kahle engihalisa namuhla.Ngize ngizibuze ukuthi yimi impela engiqhanyeliswa umlungu.Phela ngazi kahle abelungu abahalisi.Ithanga lomlungu liyefana nesitho nesandla.Akefani no'darkie'othi uma ubone ithanga lakhe ubone omunye umbala uqhanyelwe noma ungafuni.

Izulu seliyana.Nami sengishayisile,sengihamba ngemoto yami.Ngithi ngiyabheka ku'pavement'ngaphansi ko'veranda' wasesitolo nanso leyomilenze.UVicky.Ngikhumbule ngimbonile ukuthi akahambi ngemoto yakhe.Ngivule iwindi ngimemeze,"Vicky!"Asondele ngibone ukuthi uzogibela.Ngivule umnyango angene.Angene ahlale kwi front seat.Isiketi sakhe esimnyama senyuke sibe sifushane kakhulu.Ngiwabone kahle amathanga alomlungu awahlanganise.Asoft kamnandi awanazisihla.Uvele ume umthondo wami.Ngingazi ukuthi ngingaqala ngithini kodwa kulomlungu.Ngingazithola sengiphoxeka noma ngimangalelwe nge'harassment' uma ngingawapholisha lamathanga.

''It's raining."enikina izinwele zakhe ezi'gold''Where are you going to Vicky?"ngisho ngifaka eliya phambili."To my flat."esho ezama ukudonsa isiketi esesiphenduke sasifisha kakhulu,nami sengifile ukuqhanyelwa."Let me drive you there I want to see your flat." Amamatheke."Oh thank you Gud looker."Angilayele indlela ngishone khona.

"Oh thank you very much,you may come in and have a cup of tea."Kube usho entshweni.Ngiphoseke phakathi.Ngihlale kusofa axhume iketela.Abuye nama biscuits.Lapho ethi uyawafaka esosweni avele achitheke phansi."Oh my God."Sifole kanyekanye siphuthuma lama biscuits.Mina ngiguqe ngamadolo yena avele agovoze ngiwabone ngaphakathi amathanga ngize ngiyobona isibumbu siqumbe ephentini elimhlophe.Lapho umthondo wami wehluleke uvele uqumbe ebhulukweni ukuqhanyelwa.Ngehluleke nokucosha lama biscuits ngimane ngikhamise.

"What are you watching Gud looker?"esho engigolozele isibumbu ngisibuka ngamehlo siqumbe ephentini.Ngehluleke ukuphendula ngizwe umthondo wami sengathi uyephuka ebhulukweni.Asheshe abone ukuthi angisacwayizi ngiphefumulela phezulu ngiphefumulela phezulu ngigqolozele isibumbu.Abheke phakathi kwemilenze yakhe abe nokwethuka."Oh Gud looker."Athi uzama ukuvala amathanga angavaleki kalula ngoba uqosheme.Acishe awe abambelele ehlombe ngesisodwa isandla,nami ngizame ukumbamba kodwa ngibambe edolweni.Ngesinye isandla singene ngaphakathi kwethanga.

Ngithi ukulipholisha ithanga ngimhlebele endlebeni."You are pretty and sexy."ngisiqhubela phambili isandla ngasesibunjini.Naye ahlebeze,"Oh Gud looker."Lapho ngilipholishe ithanga ngiye phambili.Ngisithinte isibumbu somlungu.Ngiqale ngisiphulule sisephentini."Oh!"kwenanela uVicky.Ngithi uma ngiqhubeka ngisiphulula avele abeke i'saucer' eceleni.Ahlale phansi ngezinqe ku'carpet'.Amathanga awavule onke.Mina ngizibone sengingene phakathi kwawo.Sibukane ezinhlamvini zamehlo.Ayi ke siqale sincelane.Kube u'dèep kiss' sibambene kuzibhodongo.Umthondo wami osebhulukweni ugqula isibumbu esisephentini.Ngiyezwa ngiyalimala.UVicky ehlise isandla angivule uziphu.Asifake ngaphakathi kwe'under'sishise sithofozele kamnandi.Abuye nawo umthondo.Uqhashe njenge'spring'.Usunjani ukuqhanyelwa.Sekungathi uyaconsa okungamanzana phambili.Uye uthi gqu esibunjini somlungu esisephentini.Amathanga akhe awuthinte awufumeze emaceleni.Lapho sekuthi angidubule isibumbu ngisichamele ephentini ngichamele namathanga akhe.Awu kodwa uma ingenzeka leyonto ngabe ngilimele ngingakambhebhi lomlungu ngizwe elimhlophe igolo ukuthi limnandi kanjani.

Angiphushe kancane angibhekise phezulu.Umthondo uqonde mpo phezulu.Aguqe akhumule iphenti mina ngilele umthondo ukhombe ku'ceiling board'.Alibambe ipipi alivule.Alimunye ngesikhulu isineke."Mmh!Mmh!"Ngiqunyiswa ubumnandi.Lapho nami sengifake iminwe emibili ngimdlokodla ingquza ngayo.Angincele isikhashana bo.Ngiyizwe imnandi lena yokuncelwa ipipi.Phela thina boGudluka asiyijwayele.Sazi ukuthi umthondo ufakwa engquza kuphela.Anele angaqeda ukungincela abuye ngenhla ahlale ngendunu ebusweni bami.Nami ngifunde kwezami ukuthi mangimncele.Ngimgxishe lonke ulimi engquza.Ngilugoqoze phakathi ngi'taste' ama'juices'egolo.Ngiwezwe kahle a'salty'.Ngincele umsunu.Ngimuzwe ebubula ngaphezulu umlungu."Ooh...ooh...ooh"Nami ngimncele eside isikhathi.

Ngilizwe selimanzi kakhulu igolo ngilincela.Ngimphushe.Anyuse isiketi angixamazalele.Ugqoke ipencil shoe emnyama unkabi lo.Naye imenza abe more sexy.Ahlale phezu kwami.Alibambe ipipi.Awu asho awuhlohle umthondo egolo umntanomlungu.Ehle kancane awumanzise ngamanzi egolo.Abuye enyuke engathi uyawukhipha.Abuye ehle.Anyakazise izinqe azi'shake'ngapha nangapha.Ehle aye athi gqi ume ngamasende umthondo esemunye wonke engquza.

"Oh yes that's it."kukhala uVicky ehla enyuka nomthondo wami ewugcoba ngamanzi egolo.Limnandi igolo lalomlungu kodwa alehlukile kwelabantu.Ubumnandi bengquza ngibuzwe kahle ukuthi abunabuhlanga.Fuxu!Fuxu!Fuxu!Ngihlikihla umthondo ezindebeni zegolo."Ooh!Ooh!Ooh!Baby", kukhala uVicky ehla enyuka nomthondo.Usekhumule ne top wasala ngobra.Ngilokhu ngimpholisha umzimba wakhe ololongekile ngimpotoze namabele.Izinwele zakhe ezigold ezifika emahlombe sezilokhu ziyikizela ziya phansi naphezulu."Ooh baby!Gud looker...it's nice."

Ngimphendule ngimfulathelise izinqe zibheke ngakimi.Abambelele ngezandla ku'floor'.Ngilele ngibheke phezulu ngimphulula ngezandla amathanga,Yena wehla uyenyuka uyafenda.Sekuyakhalwa lapha endlini."Awu wamnandi mntanomlungu.It's nice Vicky...Oooh!"Naye ubelesele lapho ushafu womthondo lapho kunomthambo oxhuma amasende ngiwugudlisa umsunu womlungu.Amasende ede emenwaya umsunu uma sifendana."Oh that black cock is really nice.Fuck me harder my darling.Mnandi lomabhebhana...mnandi lomabhebhana...mnandi lomabhebhana...It's niiiiiiice my darling...Ooooh!"Ngizwe kahle ukuthi ngiyalibhebha igolo uma umlungu esekhala akhulume isiZulu."Oooooooooooh....I am cooooommmiiiiing!"Ngimuzwe eshintsha elinye igiya umlungu akhale kakhulu ingquza yakhe ibe manzi.

Ngimphendule ngimbhekise phezulu ngimsantuzise ingquza yonke.Izinwele zakhe zithi mba ku 'carpet'zendlaleke zibe gold.Ngithi ukuwubuka umsunu womlungu.Ubomvana nakuba ingquza yakhe ithanda ukuba 'dark' kancane yize esishefile isibumbu.Ngiwugwabule ngomthondo ngifende ngidla igolo.Sibizana ngobaby no'darling,honey'I'pencil heel'yomlungu sengiyitshathe emahlombe ngiyambhebha.Avuse ikhanda nami ngibheke phansi.Siwubuke umthondo uphuma ungena egolo.Umthondo wami uvele ube mnyama kakhulu.Amathanga kaVicky nembobo yengquza lapho kuhlangana khona umthondo negolo kube mhlophe kakhulu.Lokho nje kuqhanyelise kakhulu.Sibizane ngo"Oh My white thing...Oooh my black dick...it's nice."Akhale kakhulu,"I am coming again...ooooooh!"Ngizwe kahle ukuthi ngimbhebhile lomlungu uyakhala uyangibonga.Nami ngizwe isidoda siza ngomkhulu umjaho.Ngikhale,"Oooooh baby I am coming ngiyachaaaaaaamaaa..'!"Ngimuthi fu ngesidoda umlungu.Akhale,"Come into my mouth darling I love you.I want to taste that Zulu cum."Ngiwukhiphe usukhafula kodwa sengilichamele igolo.Ngiwufake emlonyeni ujuza isidoda.Akhamise isidoda siconsele emlonyeni.Amunye ijwabu ngilokhu ngibubula asikhothe sonke isidoda.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.