pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Mlamu wami

Ave bethanda ukungivakashela ku 2 room wami abasekhweni.Ngingumkhwenyana othandwayo impela nakhu ngithathe indodakazi yabo yokuqala uBazuzile.Nomkhwekazi wami ngamgila kuwo lo 2room nakhu sidlana ekhishini siphuze iwayini.Ubuhlobo bethu baqina ngqi sesidlene nomama womakoti wami.Ngisamfisa futhi kodwa senginamahloni sengimyekelele kakhulu.Angisazi ngizaluqala kanjani loludaba lokuzicelela sibuye sihlabane.Ngesaba ukuthi uma esengijikela engibiza ngesikhohlakali somkhwenyana yize kwakumnandi sichamisana.

Namuhla ngivakashelwe uthumbu womfazi wami uPhindi.Kuyisiphaphazi nje kodwa kuhle ku'sexy'.Ngakubona kahle ngivakashe ekhweni.Ngake ngathi ukukugona kancane endlini ngezwa igazi lami lifudumala.

Umlamu wami lona una 18 years.Mina ngina 32.Namuhla umkami usekhaya elikhulu.Nakhu okuyisiphaphazi kufike kungafonanga.Mina nginezingane zami ezimbili.Ziyezwana nalonina omncane.Kodwa nokho ngithe uma sekulalwa izingane azizolala ngakimi ku'double bed'.Empeleni bese ngiqala wona amaqhinga kasathane.Ngimshiye egqolozele i'tv.'

Izingane sezilele ku''double bed'.mina ngiye ngasekhishini lapho kunetv khona nokuyilapho umlamu ezolala khona.Usegezile wagqoka i'nightdress.Kune'spomge acambalele kuso.Ngisamcabangela kodwa ngethukile.Ngingathini uma lengane ingayibhabaza lendaba kudadewabo!Nokho ngiqunge isibindi nginikele khona.

Ulele ngecele ubuka itv.Nami ngifike ngilale ngecele ngemuva kwakhe ngibuke itv.Nginamathele ne ngemuva kwakhe.Izandla zami ngizikopelise esifubeni sakhe ngimdlalise izingono zamabele.Ngihlebeze ngelipholile."Mlamu wami ngiyaxolisa ukuthi ngingabi nasikhathi sakho emini,bengi'busy'."Ngisho ngixolisa amanga.Anqekuzise ikhanda enanela kodwa ngibona ukuthi usenanela ukupotozwa engikwenza'gentle'kuyena."Ave uyingelosi mlamu wami..."Ngimphendula ngibhekisa ubuso bakhe ngakimi.Aphenduke'slowly'.Usengathi uphaphathekile ugcwele i'passion'yodwa.Ngingananazi ngisondeze izindebe zomlomo wami kwezakhe.Ngimncele umlamu wami naye angexwayi angincele.Simunyane impela kuze kube 'hot'.Sengimphuthaza yonke indawo.Sesibhekene siyancelana.Ngimdlalise ngemuva emhlane,nasemhlubulweni.Ngimpotoze izinqe.Ngimdonse ngazo ngimsondeze athi ne ngesibumbu kimina.Ngigaxe umlenze wami phezu kwamathanga akhe.Yena ungikonofele entanyeni siyancelana.

Ngimphendule abe ngaphezulu.Sibuye siphendulane abe ngaphansi."Mmm"siqumela phansi seku'very hot'.Ngimbambe ngqi ezinqeni.Angisaqhanyelwe ngiyafa.Uma ngingageja lapha ngingayitholi lengane ngabe ngilimele.Angiphendule umlamu wami ngibe ngaphansi abe ngaphezulu."Sebelele yini?"ehlebeza nami ngivuma.Angiqaqe ibhande ibhulukwe ngilishove liphume ne'under'Umthondo uphume uqonde ubheke phezulu.Ngizwe ngifikelwa amahloni amancane isibhombolozi somthondo wami sesizobonwa ilengane engumlamu wami.Ingawubuki nakuwubuka.Ivele ingixamalazele ngamathanga ayo a'fresh and sexy'.Ngiphelelwe ushatini ingane le isingiqedile ngokuqhanyelwa.Ngiphulule lawomathanga omlamu wami,yena angixamalazele eguqe ngamadolo. Uyena ose'leader'manje.Bengingalindele ukuthi izinto zizohamba 'smooth and sexy'ngalendlela.Asibambe isibhombolozi somthondo wami ngalezozandla ezithambile nezifudumele.Awavule kakhulu amathanga ehle ngemomozi ewubambile umthondo.Awuqondise embotsheni yengquza.Ngisayigcobhoza ngesihloko sejwabu ingishisele kamnandi ingquza.Awubambe awuhlohle endunu eshisayo.Amanzi engquza awushelelise umthondo.Ingquza eshisayo yomlamu wami iwumunye wonke aze athi ne ngesibumbu ushafu wonke usuphakathi amasende eyame emfantwini wengquza."Oooh"sikhala sobabili nomlamu wami sizwa kushisa kamnandi.

Ingifende ingane zisuka.Ayiwexwayi nalomthondo wami engiye ngizwe abesifazane bewubabaza.Ungene wonke. Usulokhu uthi'mf'mf'engquza.Ngizama ngawo onke amandla ukuwushaya phakathi uze uthi ne ngamasende ezindebeni zegolo."Mmm"ngizwa lishisa kamnandi igolo lomlamu wami."Aaaa...aaaa...aaahî"ingibelesele lengane ifenda umthondo kube sengathi uyaphuma ubuye ungene shiqe engquza.

"Fuxu!fuxu!fuxu!fuxu!"ingifende wemadoda ingane.Isithe ne kimi ngesibumbu umthondo ukhala phakathi wonke.Angikaze ngidibane nomuntu wesifazane okwazi ukudlalisa ingquza egibele indoda ize ikhale njengami.Naye ngimuzwa esenswininiza."Nhhhhhiiii!"Angikonofele."Kumnandi ngiyachama sibali."Nami ngifende kakhulu ngimuzwe ekhala umlamu wami.Nami ngigcine ngithi,"Mlamu wami!"Ngisifaze engquza isidoda.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.