pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Imfihlo yomndeni 2

Ngimbhebhe kunjalo umfazi womfoweth0.Usechamile kodwa usasha umthondo la kimina.Beselixega igolo lomfazi womfowethu.Naye engasakhali ngobumnandi esethi sekundamundamu.Kodwa manje ngiyalizwa seliyaqina nokufudumala kwengquza okuzungeze ijwabu lomthondo wami sekungikhungethe.

'Oh yes....yaaaaaaa!Sekumnandi futhi....Oh nkosiyami...Umnandi Shandu...weeeee!!!'Nami ngiqume ngizwa ubumnandi begolo.'Awu umnandi mfazi womfowethu.,Bengimgazi ukuthi uphethe ingquza emnandi kanje...Aaaaaaaa,..!!!'Sifendane ngamandla nomfazi womfowethu sibambane sigonofelane.Sibuye silandane ngongasuki phansi u"deep kiss".

Limnandi igolo lomfazi womfowethu.Uyafenda!Ubufequfequ.Ngiyabona umedlula kude owami.Lona ukhululekile,kanti owami udliwa amahloni.Empeleni uyabhora.Uvele abe isiduli nje uma sibhebhana.Ngiyoze ngimuzwe esenswininiza ngoba esechama.Lobubumnandi begolo lanamuhla angibazi.Lapha ngibanjiwe ngithe khaxa emathangeni.Ngithandelwe nangemilenze,kuyafendwa.Kulokhu nje kuthi'thofo!thofo!'isibumbu efenda umfazi womfowethu.'Hli..Eeee...Aaaawu!!Awu muntu womfowethu...!Umnandi kakhulu uyamedlula umfazi wami...Limnandi igolo lakho.'Ngisho ngelokukhala.'Ooooh ...!Awu Shandu...ungibhebha kamnandi!.Uyamedlula umfowenu.Awukaze ungithokozise kamnandi kanje umthondo...Ooo...yaaaa....'Naye ephendula ngelokukhala.

Ngithathe imilenze yomfazi womfowethu ngiyibeke emahlombe ami.Ngiwushaye wonke umthondo egolo.Lapho avele akhalise okwengane encane.Akhale angabe esathula.Lapho isishwapha sami sengisimince sonke.Sekungathi inja ikotele u"dustbin".Ngize ngibuze kumfazi womfowethu ngimuzwa ekhala engasathuli.'Awu mama yini...?'Akhale kakhulu,'Kumnaaaaaaandi!.,Kumnaaaaaaandi!...Awu kumnandi kumnandi Shandu"

Ngiwushaye impela kakhulu umthondo.Sengifenda sengathi umshini.Adazuluke kakhulu.'Weeeeeeeeee ngiyachama futhi...Oooooooooooooh!!!!!!!'Adlikizele umfazi womfowethu esechama.Libe''tight"igolo lakhe,bese liyaxega.Wosh!Ungishiyile futhi namanje.Cha ngithi ukukhokha umoya sengijuluke ngisho nokujuluka.Kuthi angilichamele igolo.Ayi ngizibambe.Ngiwuyeke nje umthondo uphakathi egolo ngingafendi.Ngimyeke imizuzwana embalwa umfazi womfowethu esakhokha umoya.

Ngimqale phansi ngo''kiss".Ngithathe ithawula elisembhedeni ngimesule ngalo emzimbeni bese nami ngiyazesula.Ngiqale futhi ngimfende.'Oh kusobala ngizobulawa lapha kwaShandu uma sengibhejwa kanje!Ngikhathele baba!'Ngithi kuye,'Phumula kuzofenda mina.'Ngisho ngibe ngimfenda.

Ngimuzwe esehefuzela nengquza isiqala iqina.Ngilibhebhe igolo.Ngimjikise kulokhu silale ngecele umthondo uphakathi.Ngimbambe izinqe ngemuva naye angibambe ngemuva.Sifendane sibe sibukana emehlweni.'Aaaaah bengingazi ukuthi bengizoke ngijabule kanje.Chama phela Shandu ungimithise ngithole ingane.'Ngimphendule.'Ungajahi ngisazokuchamela.Ngisezwa ubumnandi balempahla oyiphethe mkamfowethu.'Ngimphendule abe ngaphezulu.Ngimbambe ngqi izinqe.Afende umthondo ungene wonke.'Ooooh!....Yaaaaah!!!'Ngizwa ubumnandi begolo.

Ngimuzwe esebuya egiyeni.Sifendane isikhashana ngisambambe ezinqeni.Ngiwukhiphe.Ngimfulathelise.Awu ngilibone lonke igolo eselishiye ngemuva umfazi womfowethu.Sekumanzi ngisho izindebe zegolo.Liyabitoza sengathi liyaphefumula.Selizipetukele lona kade ngilibhebha.
Ngiwufake ngemuva.Uthi mpunyu mpunyu ushelela egolo elimanzi uye ubhajwe emajukujukwini.Ngimbambe amahips ngifende strong.Ngiwuphose onke amakhona engquza.Ashintshe amagiya kulelo nalelokhona esengimbhebha kulo.'Nhhiiiiiiiiiii...!!!Nhhaaaaaaa...!!!Weeeeeeeeee.....!!!',kulelo nalelokhona.Nami sengimbambe ngqi.Sengilume udebe lomlomo lwangenzansi ngibhebha le ekugcineni kwegolo.I"vibrate"ingquza yomkamfowethu.Ayi ngikhale ngimbambe ngqi sengifike ku"no return".Akhale naye kube zibhodongo ngimbambe ngqi kukhalwa.Ngidubule isidoda inkihlinkihli.Ngimchamele phakathiii.Akhale ubumayemaye ngimkhafulela ngesidoda.Siye siwe embhedeni silale ngecele umthondo uphakathi.Kube sengathi siyaquleka.Imiqondo ilahleke.Umthondo ulokhu uthi mpiki! Ukhafule esisele isidoda.Thina silokhu sithi ,'Oooooh!!Oh!!

Sisalele kanjalo sicimeze ngisho amehlo kanti okuyizalukazi kunyonyobe kwaye kwathi ne ewindini lekamelo esibhebhana kulo.kwabuka ngesikhala esincane yonke into.Ngizwe sekusho kanyekanye.'Mphinde!!!'


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.