pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Esitolo sikababa

Empeleni ubaba omncane onesitolo.Ulamana nobaba.Sisemakhaya.Uyathanda ubaba omncane ukuba ngiyomsiza nakuba kukhona udadewethu ozalwa nguye ngqo.

Akamdala kakhulu usisi lona ngoba ungedlula ngeminyaka emithathu.Use'tertiary'mina ngisaf unda u'matric'.

Besidayisa sobabili usuku lonke.Isishayile.Sihleli silinde imoto ezokusilanda sigoduke.Nokho ikhombisa ukuba 'late'."Ingabe izofika yini?"ngizibuza.Phela labafana abashayelayo banomkhuba wokuthi uma sebe'late'bangabe beseza.Into edala lokho ukuthi ikamelo elingemuva esitolo linombhede,izingubo,okokupheka nokokugeza.

Avule ithini likafishi udade sidle.Phela izitolo zasemakhaya zibuye zihwebe ngobhiya.Yiwona ofaka imali kakhulu.Namaphoyisa awahluphi kakhulu ngamalayisense.Usisi lo avule ibhiya.Ngiyamazi uyawuthanda ubhiya nakuba engaphuzi kakhulu.Nami ngithi ngibonwa ubani ibhamama.Kuphele omunye kulandele omunye.Ziye kanjalo elandelana amabhodlela.

Sihleli embhedeni sekuyacaca ukuthi lemoto ayizi.Nosisi lona usekhulumela phezulu.Umbhede uwodwa lapha endlini.'Nanku umbhede asilale bhuti.'Kuvele kungime ukuthi ngizolala kanjani nodadewethu embhedeni.

Asho athathe indishi usisi lona athele amanzi angene ekamelweni eliyisitolo athi ukugeza.Abuye lapho esefake ubra nepitikoti elifishane.Amathanga kasisi amhlophe athi bhanya!bhanya!Akhombise ukungabi nandaba nakho konke.

Athi uma esengena engutsheni aphakamise idolo elilodwa sakumisa amangqolo.Ipitikoti lakhe lihlehle libe lifushane kakhulu.Ngilibone lonke ingaphakathi lethanga likadadewethu.Ngize ngibone nokuthi iphenti akalifakile.Ngibone ngemfukumfuku yezinza.Ngiqalaze esitolo ngilibone elenekile.Ubeliwashela ukuliphinda ngakusasa.

Umuntu akaze angamqhanyelelwa udadewabo noma isihlobo.Kodwa lokhu engikubonile kusisi kungishokhe kakhulu.Ngingazi ukuthi ngizothini.Ngabe kungcono ukuba akusiye udadewethu.Ubengeke adabule.

Nami ngithathe indishi ngiye ekamelweni eliyis itolo.Ngikhumule ngiwashe i"underwear".Ngenhlanhla ngifake i"short".Ngisale ngayo.Ngibuyele ekamelweni elinombhede.

'Ngena engutsheni
ulale.'kusho
udadewethu.'Ayi sisi kungcono ukuba unenye ing ubo.'Nginamahlonyana yize bengikade ngishaye obhiyana abambalwa.

Ayi ukubanda kungifake engutsheni.Ngingene ngicishe ukukhanya.Mncane lombhede. Ukulala kuwo kungiphoqe ukuba ngilale ngecele.Udadewethu ulele ubheke phezulu.Ngimuzwe elokhu eqhubeka nengxoxo ekhala ngamakhaza.'Sondela mfo ungifakela amakhaza.'Ngithi ngiyasondela izinqe zami zimphushe.Ngiphoqeke ukuba ngibheke ngakuye.Ngimuzwe naye ephenduka ebheka ngakimi.Asondele kuye kube uthaqa sinamathelane ngemizimba.

Amabele kasisi ngiwezwe engihlaba ethofozela kamnandi esifubeni sami.Ngimuzwe engibamba engisondeza bese ekhwacela i''duvet"ukuba kungangeni amakhaza.Nami ngizithole sengenza okufanayo.Ngithi uma sengiyikhwacele ngizithole izandla zami sezingemuva kwezinqe zikasisi.Ngizithole sengizidlalisa izinqe zikadadewethu.A
vele athi ne kimi.Amathanga ami athintane nakadadewethu.Naye ngimuzwe engidonsa engisondeza kakhulu.

Uyadlala udlala ngokuqhanyelwa.Umpipi wami uvuke uqhoshe kule"short".Mhlawumbe ukube bengifake i"under"ibizowugoba lompipi.Ngiwuzwe ugqula kudadewethu ungibangele amahloni.Ngifise ukuthi sengathi angabe awuvukanga.Uzakuthini usisi ewuzwa ukuthi ngimqhanyelelwe?Ngithi ngizama ukuhlehla akhononde.'Ayi amakhaza mfo!'Ngibuye ngimnamathele umthondo uthi gqu! kusisi.

Ngisambambe ngemuva usisi ezinqeni.I"bodyheat"yakhe ayisabekezeleki.'Owakithi njalo lomuntu,singabandawonye!'ngicabanga buthule ngimphulula izinqe.Ngimuzwe elula umlenze.Angithi bhu ngethanga elifudumele.Ngivele ngithi khaxa kuye umthondo oku"short"usigqule ngqo isibumbu sikadadewethu.Ngizwe kuconsa icene phambili emthondweni.Ngiwaphulule amathanga kasisi.Ngimuzwe ephefumulela phezulu.'Mmh!!'Ithi ukuzihlikihla ngaso isibumbu emthondweni wami ingane kababa nayo sengiyabona isingene egiyeni lokuqhanyelwa.Isifuna sidlane.Ngicabange ubaba omncane uma engasibhadama.Ihlazo elingaba lapho!'

'Ayi sisi...'ngizama ukubuya ezingqondweni nakhu sengibona kahle ukuthi nakhu ngizodla udadewethu.Isandla esifudumele sikasisi sinwebe i"short"yami.Awubambe umuthondo wami awukhiphe ebhulukweni.Amathanga kasisi ashise kamnandi umthondo uwagudla.

Njengoba sinamathelene kanjena umthondo uvele uqonde ngqo embotsheni yengquza kasisi.Ishise kamnandi ingquza kasisi madoda.Ngiwubusheke ugudle umsunu.

'Mmm...oooh...aaa...!!!'sibubula sifendana "slowly"silele sibambene ezinqeni nodadewethu.'Uuuh...aaah...!!!'kushisa kamnandi sidlana nengane kababa.

Sidlane eside isikhathi nodadewethu silele ngecele silokhu sibubula ubumnandi.Kukhona umzuzu lapho ekhala ngiwugudlisa umsunu wangibamba wanginkonkoshela,'Awu bhuti...aaaaaawu!!!'wangithi fu ngama"fluids" ashisayo.

Ishort engiyifakile ngiyikhiphe manje.Ngimphendule usisi wami ngimbhekise phezulu.Ayithi qheke yonke ingquza.Ngiwushaye ugcwale umthondo kudadewethu.Ngimbhebha impela usisi wami.Akasabubuli manje kodwa useyakhala.'Wamnandi bhuti...wamnandi bhuti... wamnandi ngane kababa!!!.'Eyi limnandi igolo lasemndenini uma ungazi!Lapho ngimudla usisi sengike ngicokame ngiwugudle umsunu.Lapho elithe qheke lonke igolo.'Ngidle bhuti...ngidle mfowethu...vele elakini ngane kababa.'Ngimgijime yonke ingquza umntakababa.Lapho usechame kabili enginkonkoshela ekhala kuduma isitulo.'Ungabe usangiyeka ngane kababa sidlane njalo ungibhebha kamnandi mfowethu!.'Nami ngiphendule,'Kuzwana igazi sisi...umnandi.,.imnandi ingquza yakho...!!!'Ngifende mashinya ngizwe ingquza kasisi iphinda ibopha ifindo.Akhale kakhulu esechama.Nami ngiwushaye ngisheshe impela.Awu ngisidedele isidoda egolo likasisi wami.Ngibhongise okwenkunzi sengichama'Ooooooohhh...!!!'


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.