pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Ingqomi 5

Iphoneyami isiphethwe amadoda ami.Ayayipetulula.Akusekho ukuphika ukuthi ngiyisifebe.Nami sengivumela umthetho ngibabiza ngo''sweetheart".Ngiyabona khona ngeke besangenza isilo sengubo.Kuphela nje ngibhejiwe.Bebewufaka umthondo labafo abangomzala.Bengidla ngemuva edidini bengidla ngaphambili engquza yokuchama.

'Ubani loBazooka?'kubuza uElvis.Ngizame ukuchaza...'Ubani uThiza?',sekubuza uSifiso.Ayi bangibuze onke amadoda ami.Kufundwe nama"sms"ami onke.Ngisale ngingenamfihlo.

'Eyi ufeba ngempela amadoda angaka!'kubabaza uSifiso.'Asiwafonele mzala.'sekusho uElvis.'Ayi bo kahleni ukungixabanisa nabantu...'Ngithi ngingakaligwinyi bahhahhamule bobabili.'Nguwena othanda umpipi sizokunika wona nje.'Lungithi heqe uvalo ukuthi bona bazothini uma bezwa ihlazo elinjena.'Seningibhebhile nje bo"lovey".Ngizincengela bangawafoneli amadoda ami.'Usazobhejwa!'Bephendula kanyekanye.

'Ayi impela ukuba ingqomi! Amadoda ami bawathinte.Bathole uBazooka noThiza.Bayabazi lapha kuma''teams"ebhola.Babaluthe ngokuthi abazophuza.Nabo bavumele phezulu.

Uphelile ulayini wokuhlakanipha kimina.Impela sengivuna engikutshalile.Bazithelele i"brandy",nami bangithelele.Ngizwe kuthi gidi isibindi emva kwe"brandy".Basayilengisile imithondo yabo emanzi amanzi engquza yami.Ngithi ngiyagqoka bathi,'Cha.'Kuphela banginike ithawula lokwesula izidoda zabo ezigcwele engquza yami nasedidini.Phela bengibhejwa lapha kungadlalwa.Nabo bayesule imithondo yabo.

Bafike ngokulandelana.Bethuke bagelekeqele besifica sinqunu endlini.Kube ukukhamisa kubo bobabili.Sengisizwe i"brandy"nakuba amahlonyana nginawo.Ngiyaziwa ukuthi ngine"pride"ngisho nakuwo lamadoda ami.Uma sengibonakele ukungathembekikwami akukho okunye engingakwenza.Kodwa bekumnandi mani bengibhebha uElvis noSifiso.

'Sibhanqwe sonke majita.Isifebe sethu.Ningethuki.Asiphelele njengoba silapha.'kusho uSifiso.Mina lapho angithi mbo amahloni phezu kwalebrandy engiyiphuzile.

Basho bangiqale bangiphulule oElvis noSifiso. UThiza no Bazooka babone nabo ukuthi asikho isikhathi sokuchithwa lapha.Imidanti ababezoyibuza ingabi nandawo.Bagcine ngokuthi,'Hhawu!Hhawu!'

Ngizwe ngezandla eziqinile ezifudumele sezingiphulaza umzimba wonke.Ezinye emabeleni,entanyeni,emgogodleni,eqolo,phakathi kwamathanga,emsunwini.

Lapho ngivele ngicimeze.Ngizwe ojusi bengquza yami bethi vooo...'Awu!Awu!Wee!'Ngibubule.Ngithi ngisabubuliswa ukuqhanyelwa ngizwe ngomthondo ususezindebeni zomlomo wami.Ngiwuvule umlomo,ngiwubambe ngesandla.Ngithi qwayi amehlo ngifuna ukubona ukuthi okabani lomthondo.UThiza.Nami ngiwubambe ngqi ngincele kupaqake izihlathi.

Ngiwuzwe omunye umthondo ugijima phakathi kwamabele.Uvele ufudumale ngenye indlela nawo.Ngithi ngisalalele ngizwe ngolimi engquza yami esivele ihlekeziwe amadoda ami.'Mmh!...mmh...!'Ngibubuliswa ubumnandi.Umthondo osemlonyeni ngiwuncele kakhulu.'Aaaah!!!'Kukhala uThiza.

Ingquza yami isimanzi lokhu okuxakile.Ngizwe omunye umunwe ungiphulula izindebe zegolo ubuye namanzi alo ugudle umsele uye ungene edidini langemuva.'Mmmh...aaah!!!'Ngikhale ngizwe uThiza edubula emlonyeni.Angichamele sishise isidoda ngizwe ne''taste"nephunga laso.Ngisigwinye kanzima esinye sikapakele ngaphandle komlomo.

Amadoda ami angiphakamise.UElvis awuhlohle emlonyeni umthondo.USifiso ngimuzwe ewuncenga ngemuva edidini.Kulokhu kungabi sabuhlungu njengakuqala,ngisheshe ngiwuzwe ubumnandi bawo umthondo.

Awu awubusheke uBazooka umthondo egolo.Kuvele kuvaleke amadlebe kimina amadoda ami esengibhebha.Khona kuyasho ukuthi selike ladliwa ngempela leligolo,linokuxega.Kodwa umthondo kaBazooka uqine ngokwanele ukungihlanyisa.Kuyasho ukuthi ubengakaze abhebhe.

'Awu bodali...awu zithandwa zami...awu madoda ami!!Ngibhebheni bomntakwethu!Ngidleni zithandwa zami!'Nabo bakhale esabo.'Oh! sifebe sethu!Awu waze wamnandi!Awu kodwa yini ubemnandi kangaka!?'Bafende kube sengathi bayahlanya noma bayaqhudelana.

Ngithi ukuwavula amehlo.Awu uThiza ongichamele emlonyeni ubhizi ushaya indlwabu engibuka ngibhejwa.Ingquza yami ilibophe kube kanye ifindo.'Aaaaaaa.....!!!!'Sengichama.

Iqhubeke imbhebho nakuba sengibhejiwe ngachama.Lapho sebeyashintshana.Okade edla igolo useke ashintshe ayongidla ngemuva.Nasemlonyeni ngisabancela.UThiza naye usesijoyinile.

Angazi nami ukuthi sengichame kangaki ngibhejwa.Amandla aseyangiphelela.Ngiyabhejwa!Sebeke bangichamela egolo nasengquza ngemuva.Ngimanzi isidoda manje.Kodwa ngisho sebechamile uma beke babona oyedwa osabhebha ivele ivuke imithondo yabo.'Asichameni kanyekanye manje majita!!!'besho bevumelana bequma sebengibhebhe bangikhipha inkani.'Nakhooo...ke!!!'Bayikhiphe bonke imithondo yabo bayibambe ngezandla bayishayise indlwabu.Bayilethe emlonyeni wami.'Hhhhaaaaaaa...!!!!'kudume indlu amadoda ami engichamela emlonyeni.Isidoda sithi "tsa!tsa!"ngehluleke ukusigwinya.Singithele esifubeni,emabeleni,nasesiswini.Ngilale ngithi ja kwi"couch"ngiphele inkani ngibhejiwe,ngimadakadaka umzimba wami isidoda samadoda ami.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.