pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Imfihlo yezintombi 2

Ngiphume endlini ngintantatheka.Sengikhohlwe ngisho iphenti lami.Kodwa ngizoyithini lendaba!Ungibambe ngempela uThembisile ngibhejwa usibali wami isoka leqhikiza lezintombi zakithi kwaNgcobo.

'Awu kodwa mntakababa...awu kodwa ngane yakwethu ngingakwenzela noma ini nkosiyami...awu kodwa Thembisile...awu..."Ngisho sengiguqe phansi ngimncenga.Sekuyimi engincenga ingane.Phela thina zintombi ezindala sizibona singosisi abanomthetho kulezizizngane.Kodwa lokhu kuyaphoqa.Ngingaba yini uma uThembisile engadalula lemfihlo.

Naye uThembisile ngibone ukuthi ushaqekile.Avele aphume eceleni kwami angishiye ngiguqile.Ngisukume futhi ngiye ngaphambi kwakhe ngifike ngimvimbe ngiguqe.Angisacabangi nokuthi bangathini abalapha ekhaya uma bengibona ngihamba ngiguqa phambi kukaThembisile.'Awu mntakababa uma ngingalahlwa uwena kodwa ngingaba yini?Vele khona sengilenzile iphutha ngimnikile usibali...kodwa nawe Fuze uyazi bayalingana osibali.'Avele yena nje athi,'Awu kodwa sisi!'Nami amahloni angembathe lokho.

Nokho sengize ngakhululwa uZandi umngani wami.Ngithe uma ngixoxela lendaba ukuthi usibali wami ungibhebhile wavele woma insini.Bengithi uzongibiza ngesifebe.'Awuyazi yini wena imfihlo yezintombi ukuthi usibali uyabhejiswa,ikakhulu uma eselobole!'Ngikhale nami ngidliwa unembeza.'Angazi ngingambhekelwa ubani uBabhekile uma engezwa ukuthi ngibhebhise indoda yakhe!'Aqhubeke,'Ungamtsheli.Uzakukuthanda kabi umuntu uvele akukhonze kakhulu uma ubhebhisa indoda yakhe.'Nami ngizwe kuthi gidi!kukhona ongesekayo.'Kuyimfihlo yezintombi ukubhebhisa usibali futhi ave kumnandi wema!'Avele angixake uma esesho njalo uZandi ahleke nami ngihleke size sibhansane.'Uyanikwa usibali umbhebhise uzwe umthondo kasibali ukuthi unjani udadewenu akahlalele ubala yini!Nami ngambhebhisa umkhwenyana kadadewethu omdala uShalazile.Into ayesengikhonze yona umntakamama sengibhejwe indoda yakhe!'He!He!He!Sishaye olwezintombi uhleko zimnandi izindaba zokubhejwa ngosibali.

Akuphelanga ngisho iviki ngibhejwe eceleni uDengezi isoka likaBabhekile.Hha uMsholozi wami UMbhekiseni wazifaka zagcwala isibaya kwaNgcobo kwakikizela omama,naye engazi uMsholozi wami ukuthi kade ngibhejwa nguDengezi ezinsukwini.Usuku lwakhe lokuqala lolu engivakashele.Nasemini uzobe ekhona.Phela angisamntshontsheli ingquza manje.Usengidla kwazi ngisho omama ukuthi namuhla kade ngibhejwa kunomkhwenyana.

Ubusuku banamuhla ngifuna lonke igolo.Kodwa maye amahloni okuthi selike labhejwa eceleni ayangibulala.Ahambisana novalo lokuthi ingabe akazukukuzwa yini ukuthi lendlela kade ihanjwa.Sengizame namaqhingana engiye ngiwezwe kuzo izintombi zendawo ukuthi wenzenjani uma ufuna umuntu wakho engezwa ukuthi uvulekile kade udliwa.Okungiqinisa idolo engikutshelwe uZandi umngani wami ukuthi ingquza ayikhulumi.Noma bangalibhebha kanjani igolo ngeke lize likhulume lithi kade ngibhejwa.Umnikazi walo oye ahlulwe ukuthula ezwakala esethi kade ebhejwa.

Siqalane ngokuqabulana.Yimina engithanda ukumjaha namuhla ngo"kiss".Uyangiqabula ungikopa nengquza umntakwethu.Sengimanzi te igolo.Iminwe yesithandwa sami eqinile ngiyizwe iphuma ingena engquza yami esimanzi ukuqhanyelwa.Ithi lapho ithinta khona umsunu kuthi bani!'We!Mntakwethu!'Isithombe sikasibali wami uDengezi sithi shazi!emqondweni wami engithinta umsunu esezongibhebha.Ngithi ngisacabanga lokho angiphinde ngomunwe emsunwini.'We!sibali!'Ngizikhuze sengibhedile.'Awu Msholozi wami...Awu baba!'Sengilungisa iphutha mashinyane.

Useqhanyelwe kakhulu umntakwethu ngiyabona ufuna ukungibhebhisisa.Okuningi akasakunakile.Usephefumulela phezulu.Lapho esekhumulile umthondo wakhe ume mpo usuqine sengathi unensimbi noma ithambo phakathi.Ngiyizwe ingquza ithi fuku!fuku!sengiwuhalela sengathi ngabe usuphakathi engquza.Angiqethule ngibheke phezulu.Ngiqale ngiyihlanganise imilenze ngenzela ukuthi angasheshi ukungizwa esawufaka umthondo ukuthi ngivulekile.Alwe nemfakadolo ezama ukungivula amathanga ngedolo.Nokho ngingamlwisi kakhulu,phela angiselona itshitshi kade kwasa sibhebhana noMsholozi.Umthondo aqale awuhlikihle emsunwini.Kuvele kuthi bani!bani!'Awu wema!'Ngikhala ngomama ngingabhejwa nguye.Awuphushe ewfaka engquza ushelele kamnandi ushisa bhe,'Aaaaahhh!!!!'Sikhala kanye kanye.Siqale kanye kanye ukufenda.Kubemnandi zisuka ukubhebhana.'Awu mntakwethu!Kumnandi!Waze wamnandi!Aaaahhhh!!!'Ekhala uMbhekiseni afende asheshise.Nami ngibabayele ngaphansi umnandi umthondo.Ngizwe kuthi cosololo!ngaphakathi uma engenazo izinsolo.Kuthi angimtshele ukuthi ake awushaye umthondo awuzungezise ingquza njengoba ngawuzwa kuDengezi.Ayi ngizikhuze,uzothi ngifundiswe ubani.Kuthi kusenjalo ngimuzwa esekhala,'Awu ngiyachama mina yeeeeee!!!'Ngiyivule yonke ingquza ngihlebeze ngizwa esengishiya kusemnandi.'Hhayi qhubeka mntakwethu...'Afende kakhulu akhale.'Hhaaaaa...!!!'Ngizwe kuthi fu isidoda esishisayo engquza.Nami ngilithi qheke igolo ngimbambe ngimcindezele kimi ngizwa ukushisa kwesidoda.Ngithi ngiyaqhubeka ngiyafenda ngiwuzwe umthondo wakhe uthamba.

Abe ngcono amanye amaround ngoba nami ngigcine ngichamile.Ngivuke ekuseni ngimbhebhise uMsholozi bese ngiyokewnza imisebenzi yalapha ekhaya.Uzosala nezintombi zalapha ekhaya kwaNgcobo.Novalo angisenalo ngoThembisile.Angeke esayibhadlaza imfihlo yezintombi.Ungabe ungibulele phela.Sengilotsholiwe nokwenza!

Uma sengibuya emasimini kumele ngedlule endlini enkulu ngihlambe ngaphambi kokwedlulela elawini.Nakhona kuba okwesikhashana.Bangakhuza babaze omama yize elobolile uMsholozi bathi ngigonene nedoda emini kwake kwenziwaphi lokho.

'Aaahh...eeeeeh'Imisindo esholo phansi ephuma ngaselawini.Ngilunguze ngomnyango ongenhla welawu.Ngoba angiqulekanga ngaleliyalanga angisophinde ngiquleke.UThembisile ungaphezulu kukaMsholozi umxamalazele uhleli phezu kwakhe.isiketi usiphakamisile akafake phenti izinqe zisobala.Umthondo wonke kaMbhekiseni wami uthe nyi engquza kaThembisile.OkuwuThembisile kuzungezisa ingquza kuwo umthondo lona.ilapho bangizwa sengikhala khona izinyembezi zigeleza ezihlathini.'Awu! Imfihlo yezintombi!


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.