pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


njkte.pep.zone

meditacija...

Meditacija – mada, bûtinybë, manija
Apie tai, kad meditacija gali daryti stebuklus, niekas ir nesiginèija. Taciau civilizuotoje Vakaru visuomenëje poziûris i jà tampa savotiskos manijos forma, visuotiniu susidomëjimu. Ar tikrai meditacija naudinga? Kas yra meditacija? Tai procesas, kai igyjamas visiskas saves suvokimas: kas jûs esate viduje ir kaip jûs reaguojate i tai, kas vyksta isorëje. Paprasta situacija: bobutë nusiminusi visur iesko akiniu ir tuo momentu, kai ji praranda viltá, ateina anûkas ir pasako, kad jos akiniai ant nosies. Ramybë panasi i siuos akinius. Jeigu jø ieskosite kur nors kitur ar pas kitus, jûs pasmerkti nusivilti. Bet suzinoje, kur ir kaip ieskoti ramybës savyje, jûs atrasite, kad ji ten yra visada.
dinaminë meditacija savo struktûroje turi kazkà labai artimo keturiu stadiju pakrovimo ir iskrovos energetiniam ciklui,
1,kvëpavimas kaupia energetini pakrovimà.
2,raumenyse susuikuria itampa, kadangi kûnas stengiasi islaikyti energetini pakrovimà
3,katarsis/ emocinë iskrova ivyksta, kai kûnas nebegali ilgiau islaikyti pakrovimo ir energija yra isleidziama (per) spontanisku israiskiu judesiais ir garsais
4,atsipalaidavimas, kadangi islaisvinta energija teka atgal i kûnà ir visu kûnu. ,,,,,,
Meditacijos tikslai ir galutinis poveikis gali bûti labai skirtingi, priklausomai nuo jà naudojanèios religijos ar filosofinës sistemos:
· mokslininku teigimu, meditacija raminanciai veikia ir daro pozityvià itakà sveikatai, kvëpavimui ir sirdies veiklai
·induistinës jogos praktikos per meditacijà siekia kûno ir proto harmonijos, asmeninio tobulëjimo, susiliejimo su Absoliutu
· samurajai, Japonijos karinis elitas, reformavo Budos mokymà savo tikslams ir naudojo meditacijà busido , “Kario kelio”, garbës kodekso filosofijoje, jo dale perëmë ivairûs siuolaikiniai Rytø kovu klubai ir judëjimai
· budizmas naudoja meditacijà asmenybës tobulëjimo kelyje á galutinës realybës suvokimà, siekiant nuðvitimo (nirvanos)
· Vakaruose meditacija suprantama kaip tam tikras maldos aspektas (krikscionybë, judaizmas, islamas)This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.