pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


nokia6030.pep.zone

<=WAP Linkai=>

Ce rasit wap linku daug ie geru :)Java and Apps:
1. http://midlet.org/index2.jsp - Þaidimai ir skirtingos programikës, tikrai praverèiantis puslapiukas.

2.http://www.midletzone.com/c4_cc9_1.html - Dar vienas panaðaus pobûdþio web'as.

3. http://www.hotmanolo.ht.st/ - Jau veikaintis puslapis.

4.http://marick.exel-pcb.com/sk/hry-3510i.wml - Daug þaidimø abëcëlës tvarka.

5. http://skotas.pep.zone - Ðkoto þaidimø svetainë.

6.http://members.lycos.co.uk/eureka16/games.wml - Plexust3 surasta svetainë, kurioje galima surasti daug naujø þaidimø.

Polyphonic Melodies:
1.http://www.keeptouch.net/mobile/ - Melodijos, background'ai ir dar daug, daug kito...

2. http://www.colornokia.com/ - Pats geriausias, bent man, puslapis kuriame radau tinkanèiø melodijø mano NOKIA 6100, visos gerai veikia, na þodþiu SUPER.

3.http://www.polyphonicringtonez.com/ - Nereali duomenø bazë su nerealiai daug melodijø, sudëtos visos paèios populiariausios melodijos. Tik vienas minusas - viskà reikai siøsti per WAP, taigi per IR nieko neiðeis.

4.http://tagtag.com/sites/r/a/k/raklove/0.php3 - Labai daug skirtingø melodijø.

5. http://wap.sdsd.lt - Pakolkas maþas, bet su jûsø pagalba galintis bûti didelis lietuviðkø polifoniniø melodijø archyvas. Taigi nepatingëkite ir nusiøskite tuo meilu savo turimà lietuviðkà polifoninæ melodijà. Geriau kartais ne, tik imti, bet ir duoti Aèiû.

6.http://wap.leysart.ru/eng/ringtones.php - Dar viena puiki svetainë ieðkantiems polifoniniø melodijø, viskà galite atsiøsti ir paklausyti paèioje svetainëje. Failø formatas *.mid . Paraðyta, kad galite rasti daugiau negu 1700 skirtingø melodijø.

7. http://newgsm.com/ - Pats dar nebandþiau, bet kiek supratau ten galima pasistengus atsiøsti:"midi failà bet kokios melodijos. O ðiaip svetainëje labai daug rusiðkø ir uþsienietiðkø melodijø".

8.http://www.free-ringtones.eu.com/new_free_polyphonic_ringtones... - Atkasiau naujà, nemokamø ir gan naujø polifoniniø melodijø puslapiukà....


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.