pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


india
queen-of-hearts.pep.zone

The Story Of INDIA

Astăzi vom vorbi despre India, ţară ce reprezintă un adevărat izvor de istorie (care se prelungeşte, iată, până în zilele noastre), ţară ce conţine adevărate comori ale civilizaţiei şi religiilor lumii. Greu de cuprins într-un articol esenţa acestor teritorii, dar vom încerca, sfătuindu-vă ca, pentru mai multe informaţii, să urmăriţi documentarul Discovery care se află la baza articolului nostru.

1.-India face parte dintr-un subcontinent, care mai cuprinde şi Pakistanul, Bhutanul, Bangladeshul, Nepalul şi insula Sri Lanka, care se află la 32 km către sud. India este a şaptea ţară ca dimensiune şi a doua ţară ca populaţie din lume. Sărăcia este o problemă serioasă, însă India îşi poate asigura necesarul de alimente şi are o industrie în dezvoltare, făcând parte dintre cele mai mari economii din lume.
2.-Cu o lungime de 2.700 km, Gangele este cel mai lung fluviu din India, curgând printr-o imensă câmpie populară. Izvorul său este la 4.200 m deasupra nivelului mării, într-o peşteră glaciară din Himalaya şi sfârşeşte într-o imensă deltă, aflată, în cea mai mare parte a ei, în Bangladesh. Pentru hinduşi, Gangele este un fluviu sacru.
3.-Pentru majoritatea indienilor, religia este un mod de viaţă, care le guvernează toate acţiunile şi care le oferă un sentiment al identităţii. Aproape 80% dintre indieni sunt hinduşi. Musulmanii reprezintă 11%, iar creştinii şi etnia sikh reprezintă aproape 5%. Sri Lanka, ţara vecină, este aproape în întregime budistă
4.-La mică distanţă de coasta indiană se află insula Sri Lanka, o ţară de sine stătătoare. Cunoscută sub numele de Ceylon începând din 1796, Sri Lanka a adoptat un nou nume şi o nouă constituţie în 1972. Este separată de India prin strâmtoarea Palk şi este formată dintr-o insulă principală şi din mai mulţi atoli de corali numiţi Adam’s Bridge (Podul lui Adam). În 1970, Sri Lanka a devenit prima naţiune din lume care a ales o femeie prim-ministru, Sirimavo Banaranaike. Din 1983, se desfăşoară un război civil între sinhalezi, care conduc guvernul, şi tamili, care luptă pentru independenţă. Tamilii, un grup etnic minoritar, în mare parte hinduşi, au militat pentru un stat independent în nordul Peninsulei Jaffa din anii ’80. Ei se împotrivesc controlului guvernului exercitat de sinhalezi, care sunt majoritatea budişti. Tigrii Tamili, un grup de gherilă nemilos, au luptat crâncen într-un război care a ucis până acum 50.000 de oameni.
5.-Majoritatea indienilor trăiesc după sistemul de caste, care le indică rolul în societate, persoanele cu care se pot căsători şi meseria pe care o pot practica. Cu toate acestea, sistemul castelor este acum mult mai flexibil decât în trecut, un exemplu fiind acela că femeile au în prezent drepturi egale prin lege.
6.-Mâncarea tradiţională indiană conţine curry, un condiment aromat, cu un amestec subtil de mirodenii, precum şofranul indian, cardamomul, ghimbirul, coriandrul, nucşoara şi seminţele de mac, servite cu carne sau cu legume. Felurile cu carne, mai ales de miel şi de pui, sunt savurate în nord. În sudul Indiei, legumele şi leguminoasele precum dhal (lintea), nuca de cocos şi fructele de mare proaspete sunt servite cu curry. Orezul şi pâinea nedospită, precum chapati, paratha şi poori, sunt nelipsite de la o masă indiană.
7.-În 1885, a fost înfiinţat Congresul Naţional Indian, care milita pentru drepturile populaţiei indiene. În anii ’20, sub conducerea lui Mahatma Gandhi, congresul începe să solicite independenţa Indiei. A urmat o lungă campanie de rezistenţă împotriva stăpânirii britanice, însă Marea Britanie nu a fost de acord cu independenţa statului indian până la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1945.
8.-India are două limbi oficiale: hindi, din familia indo-europeană, ramura indo-iraniană, grupul indian (variantă, alături de urdu, a aceleiaşi limbi, hindi-urdu), limbă oficială în câteva state din India, şi engleza, folosită de guvernul naţional, precum şi pentru comunicarea între statele indiene care nu au hindi ca limbă oficială proprie. Numărul idiomurilor din India este estimat la 428. 22 de limbi vorbite, împreună cu hindi, de 90% din populaţie, sunt egale în drepturi în statele federale în care sunt limbi materne. Este vorba, în principal, de limbi indo-europene: bengali, marathi, urdu, gujarati, oriya, punjabi, maithili, asssameza, nepaleza, kaşmiriana, konkani, sindhi, dogri, sanscrita (limba moartă, declarată totuşi, din motive religioase, prima limbă de aproximativ 6000 de locuitori).
----------------------------
In English
Today we talk about India, the country is a real source of history (which is extended here, to this day), the country contains treasures of civilization and world religions. Hard core included in an article of these territories, but we will try to advise you, for more information, watch a Discovery which is the basis of our article.

1.-India is part of a subcontinent, which also includes Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka island, which lies 32 km to the south. India is the seventh largest country in size and the second most populous country in the world. Poverty is a serious problem, but India can provide sufficient food and has a growth industry as part of the largest economies in the world.
2.-With a length of 2,700 km, the Ganges is the longest river in India, flowing through a great plain folk. Its source is at 4,200 m above sea level, in an ice cave in the Himalayas and ends in a huge delta, which, in most of them in Bangladesh. For Hindus, the Ganges is a sacred river.
3.-For most Indians, religion is a way of life that governs all actions and they provide a sense of identity. Almost 80% of Indians are Hindus. 11% Muslims, Sikhs and Christians and ethnicity represent almost 5%. Sri Lanka neighboring country is almost entirely Buddhist
4.-Within walking distance of the Indian coast lies the island of Sri Lanka, a country of its own. Known as Ceylon since 1796, Sri Lanka has adopted a new name and a new constitution in 1972. It is separated from India by Palk Strait and consists of a main island and several coral atolls called Adam's Bridge (Adam's Bridge). In 1970, Sri Lanka became the first nation in the world who chose a female prime minister, Sirimavo Banaranaike. Since 1983, takes place a civil war between the Sinhalese, who run the government and Tamil, fighting for independence. Tamils, a minority ethnic group, mostly Hindus, have campaigned for an independent state in the north of Jaffa peninsula from the 80s. They resist government control exercised by the Sinhalese, who are mostly Buddhists. Tamil Tigers, a ruthless guerrilla group, fought a bitter war that has so far killed 50,000 people.
5.-Most Indians live by the caste system, which indicates its role in society, people who can marry and who can practice their profession. However, the caste system is now more flexible than in the past, one example being that women now have equal rights by law.
6.-traditional Indian food contains curry, a fragrant spice with a subtle blend of spices, such as turmeric, cardamom, ginger, coriander, nutmeg and poppy seeds, served with meat or vegetables. Meat dishes, especially lamb and chicken are enjoyed in the north. In southern India, vegetables and legumes such as dhal (lentils), coconut and fresh seafood are served with curry. Rice and unleavened bread, as chapati, paratha and poor, are always present in an Indian meal.
7.-In 1885 was founded the Indian National Congress who championed the rights of the Indian population. In the '20s, under the leadership of Mahatma Gandhi, Congress begins to seek independence India. There followed a long campaign of resistance to British rule, but Britain did not agree with the Indian state independence until the end of World War II in 1945.
8.-India has two official languages: Hindi, the family of Indo-European, Indo-Iranian branch, the Indian group (variant with Urdu, the same language, Hindi-Urdu) official language in several states of India, and English used by the national government as well as for communication between Indian states do not have Hindi as the official language of their own. Number idioms in India is estimated at 428. 22 languages, along with Hindi, 90% of the population have equal rights in federal states are native languages. It is mainly Indo-European languages: Bengali, Marathi, Urdu, Gujarati, Oriya, Punjabi, Maithili, asssameza, Nepal, kaşmiriana, Konkani, Sindhi, dogri, Sanskrit (language dead yet declared for religious reasons, first language of about 6,000 inhabitants).


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.